مشاوره فروش و برنامه فروش​

برنامه فروش
برنامه و مشاوره فروش

برنامه‌ریزی فروش یک عملکرد کلیدی در روند مدیریت فروش است. برنامه‌ریزی برای فروش موفق ، راهی است اثرگذار که حاوی پیش بینی فروش، مدیریت تقاضا، تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای یک برنامه دقیق است.

خدمات مشاوره برنامه‌ریزی فروش

برنامه‌ریزی فروش عملکردی کلیدی در شیوه مدیریت فروش است. لازم به ذکر است برنامه‌ریزی جهت فروش موفق ، روشی است اثرگذار و دربردارنده مواردی همچون
۱. پیش بینی فروش
۲.مدیریت تقاضا
۳. تعیین اهداف فروش بر پایه سود.
مراحل انجام یک برنامه دقیق است.
برنامه‌ریزی برای فروش، در واقع پروسه تنظیم فعالیت‌هایی است که جهت کسب اهداف تجاری، الزامی هستند.
طرح فروش، حاوی طرحی است راهبردی جهت مشخص نمودن اهداف کسب‌و کارها و منابع متنوع.
از این موارد می‌توان جهت دستیابی به پاره ای اهداف خود استفاده کنید.

برنامه‌ریزی فروش دارای دو گام اساسی است؛

1) شکل‌گیری برنامه یا نگارش
۲) تثبیت و اجرا نمودن برنامه
که در آن انتظار می‌رود فروشنده از کاردانی و زبردستی خود جهت رسیدن به اهداف، بهره گیرد.
بدین ترتیب، کیفیت برنامه‌ریزی در همان وهله اول هوشمندانه خواهد بود.
قبل از عرضه محصول جدید در بازار ، معمولا مجموعه فعالیت‌هایی در راستای عرضه محصول، انجام می‌شود؛ ضمن این که این فعالیت ها باید براساس تدوین یک برنامه راهبردی و منسجم اجرا شوند.


برای اطلاعات بیشتر از مشاوره و برنامه فروش در صفحه تماس با ما ارتباط بگیرید.

نمونه ای مشاوره و برنامه فروش موفق ما: شرکت یوزیران تولید کننده آسیاب صنعتی

اسکرول